Vores oversætterteam:

Med hovedsæde i Berlin er vi et mandskab af oversættere og tolke i Europa, Nord- und Südamerika, Asienog Afrika der er i indbyrdes forbindelse over internettet. Vi er ingeniører og videnskabsfolk i mange områder inden for teknik, industri og økonomi.

Vore ydelser:

  • Udførelse af oversættelsestjenesteydelser efter DIN EN 15038
  • faglig kompetence - ingeniører, videnskabsfolk, økonomer
  • sproglig kompetence - fagligt skolede modersmålstalere
  • Specialområder - tekniske oversættelser, merkantile oversættelser, videnskabelige oversættelser, industrioversættelser
  • prompte behandling, forsendelse også over internettet, inklusive FTP
  • Windows / MAC / Unix, alle tekstprogrammer og DTP-formater
  • Oversættelser i alle 190 kombinationet af de 20 vigtigste sprog, og mange andre
  • erfarne simultantolke for komplekse videnskabelige og økonomiske forsamlinger og foredrag
  • Korrekturlæsning af eksisterender tekster
  • Filmtekster, Filmsynkronisering.

Vores priser:

Ordrer beregnes efter linjetal (normallinjen har 55 anslag inkl. mellemrum), antal ord, idet tekstens samlede samlede omfang og sværhedsgrad er udslaggivende for den samlede pris. Tolkebestillinger, grafiske arbejder samt alle arbejder hvor oversætter/tolk skal være til rådighed på steder, afregnes efter timeforbrug. Med formularen "Rekvirering af tilbud" kan De bekvemt og uden omkostning indhente vores tilbud. Eller meld Dem direkte over "Kontakt". Vi ville glæde os over at besvare Deres spørgsmål.