Ζητήστε προσφορά

Ενδιαφέρεστε να δώσετε μια μετάφραση για διεκπεραίωση? Συμπληρώστε παρακαλώ το ακόλουθο έντυπο όσο το δυνατόν πληρέστερα. Θα σας κάνουμε μια ανέξοδη και μη δεσμευτική προσφορά. Όλα τα εισαχθέντα δεδομένα θα επεξεργαστούν εμπιστευτικά, θα αποθηκευτούν εσωτερικά και θα επεξεργαστούν μόνο για τη σύνταξη της προσφοράς. Δεν θα δοθεί κανένα δεδομένο σε τρίτους.