Vårt oversetterteam:

Vi har vårt hovedsete i Berlin og er via Internett knyttet opp mot et team av oversettere og tolker i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Afrika. Vi er ingeniører og vitenskapsmenn fra flere fagområder innen teknikk, industri og næringsliv.

Våre tjenester:

  • Utførelse av oversettelsestjenester i samsvar med DIN EN 15038
  • Faglig kompetanse - Ingeniører, vitenskapsmenn, økonomer
  • Språklig kompetanse - fagopplærte oversettere som oversetter til sitt morsmål
  • Spesialområder - trans-tech Berlin er spesialisert på tekniske oversettelser, økonomiske oversettelser, vitenskaplige oversettelser, oversettelser for industrien
  • Raskt utført arbeid, forsendelse også via Internett, herunder FTP
  • Windows / MAC / Unix, alle tekstbehandlingsprogrammer og DTP-formater
  • Oversettelser i alle 190 kombinasjoner av de 20 viktigste språkene, pluss mange andre
  • Erfarne simultantolker for komplekse vitenskaplige og økonomiske konferanser og foredrag
  • Korrekturlesing av eksisterende tekster
  • Teksting og dubbing av film.

Våre priser:

Oppdragene beregnes etter antall linjer (en normert linje har 55 anslag inklusive mellomrom) eller etter antall ord. Tekstens samlede volum og vanskelighetsgrad er avgjørende for prisen. Tolkeoppdrag, grafiske arbeider og alle arbeider hvor oversetter/tolk må stå til disposisjon på stedet, avregnes med timehonorar. Ved hjelp av formularet "Be om tilbud" får du ukomplisert og gratis vårt tilbud. Eller ta kontakt direkte via "Kontakt". Vi svarer med glede på spørsmål.