Nasz zespół tłumaczy:

Jesteśmy - powiązanym za pośrednictwem sieci internetowej zespołem pisemnych i ustnych tłumaczy w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Afryce. Jesteśmy –inżynierami i naukowcami z wielu dziedzin techniki, gospodarki i ekonomii.

Nasze usługi:

  • wykonanie usług tłumaczeniowych zgodnie z DIN EN 15038
  • zawodowa kompetencja – inżynierowie, naukowcy, ekonomiści
  • językowa kompetencja – nosiciele języka z wykształceniem zawodowym
  • Specjalistyczne działy tłumaczenia – tłumaczenia technicznych, ekonomicznych, naukowych tekstów, tłumaczenia tekstów z dziedziny gospodarki.
  • szybkie opracowanie, dostarczenie także poprzez Internet, włączając FTP
  • Windows / MAC / Unix, wszystkie programy tekstowe i formaty DTP
  • tłumaczenia we wszystkich 190 konfiguracjach 20-u ważniejszych języków i wielu innych
  • doświadczeni tłumacze synchroniczni do kompleksowych naukowych i ekonomicznych konferencji i wykładów
  • czytanie korekty posiadanych tekstów
  • teksty filmów, synchroniczne udźwiękowienie filmów.

Nasze ceny:

wycena zamówień odbywa się na podstawie ilości wersów, (standardowy wers odpowiada 55 znakom włączając spacje) lub wg ilości słów, przy czym ogólną sumę określa się na podstawie objętości tekstu i stopnia trudności. Zamówienia na tłumaczenia ustne, prace graficzne, a także wszystkie prace, przy których tłumacz/ tłumacz ustny powinien znajdować się do dyspozycji na miejscu, obliczane są wg stawki godzinowej. Przy pomocy formularza „Otrzymać ofertę” możecie Państwo bezpłatnie, w wygodny sposób otrzymać naszą ofertę. Lub bezpośrednio zwrócić się do nas poprzez „Kontakt”. My z radością odpowiemy na Państwa kolejne pytania.