Vårt översättarteam:

Vi är ett team översättare och tolkar i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika, förenade via internet, med huvudsäte i Berlin. Vi är ingenjörer och vetenskapsmän på många olika områden inom teknik, industri och näringsliv.

Våra tjänster:

  • Utförande av översättningstjänster enligt DIN EN 15038
  • facklig kompetens - ingenjörer, vetenskapsmän, ekonomer
  • språklig kompetens - specialutbildade native speakers
  • Specialområden - tekniska översättningar, ekonomiska översättningar, vetenskapliga översättningar, industriöversättningar.
  • snabbt utförande. Leverans även via nätet, inklusive FTP
  • Windows / MAC / Unix, alla textprogram och DTP-format
  • översättningar i alla 190 kombinationerna av de 20 viktigaste språken och många andra språk
  • erfarna simultantolkar för komplexa vetenskapliga och ekonomiska överläggningar och föredrag
  • korrekturläsning av redan existerande texter
  • filmtexter, filmsynkronisering.

Våra priser:

Uppdrag beräknas enligt antalet rader (en standardrad motsvarar 55 nedslag inklusive mellanslag) eller enligt antal ord. Textens omfång och svårighetsgrad är avgörande för det totala priset. Tolkuppdrag, grafikarbeten samt alla arbeten där översättaren / tolken måste stå till förfogande på platsen debiteras per timme. Med hjälp av formuläret "Beställa offert" får Ni gratis vår offert på ett bekvämt sätt. Ni kan också ta direkt kontakt med oss via "Kontakt". Vi ser fram emot att besvara alla vidare frågor.